Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht is een zeer breed rechtsgebied en houdt zich bezig met de regels en wetten die gelden voor overeenkomsten of contracten. Iedere particulier en ondernemer krijgt bijna dagelijks met het verbintenissenrecht te maken. Het inhuren van een schilder, het kopen van een brood of een kaartje tot aan de algemene voorwaarden zijn allemaal voorbeelden van verbintenissen die gesloten worden.

Een overeenkomst ontstaat op het moment dat twee of meer personen een overeenkomst aangaan en elkaar iets verplichten. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren. Het komt regelmatig voor dat er onduidelijkheid bestaat over de gemaakte afspraken of dat een van de partijen de gemaakte afspraken niet nakomt. Op dat moment ontstaat er een conflict over een overeenkomst.

De meest voorkomen voorbeelden waarover conflicten ontstaan zijn:

  • Totstandkoming en nakoming van de overeenkomst;
  • Opzegging en ontbinding van de overeenkomst;
  • Recht op schadevergoeding door het niet nakomen van de overeenkomst;
  • Nietigheid van afspraken in de overeenkomst;
  • Onrechtmatige daad en / of de wanprestatie;
  • (Wettelijke) garantie;
  • Verjaring, afstand van rechten en de redelijkheid en billijkheid.

Jurist verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht is zeer breed, waardoor het van cruciaal belang is om te worden bijgestaan door een jurist die uw kansen goed kan inschatten waarbij voorkomen beter is dan genezen. Wij raden hierom aan om al bij het opstellen van overeenkomsten goede en deskundige hulp in te schakelen, zodat u verzekerd bent van goede juridische overeenkomsten.

De juristen van Steenbergen & Klooster Juristen kunnen behulpzaam zijn bij het opstellen en toetsen van diverse overeenkomsten en contracten. Mocht u in een conflict zitten dan kunnen wij u helpen bij het creëren van een passend advies en een oplossing. Ook indien u een dagvaarding heeft ontvangen of u wilt zelf procederen dan kunnen wij u bijstaan. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.