SK-toevoeging

Wij zijn er écht voor iedereen

Kom jij niet in aanmerking voor een toevoeging?
Bij Steenbergen & Klooster Juristen wel!

Visie

Steenbergen & Klooster Juristen is in 2016 begonnen met de visie dat iedereen recht heeft op betaalbare en deskundige rechtshulp. Deze visie heeft ondertussen vele particulieren en ondernemers geholpen. Steenbergen & Klooster Juristen hanteert op dit moment al concurrerende tarieven, maar zij hebben in de praktijk vaak gemerkt dat vele particulieren en (kleine) ondernemers dit alsnog niet kunnen betalen. Ook zijn wij op de hoogte van de plannen van Sander Dekker, minister van Rechtsbescherming. Hierdoor lijkt niet alleen onze visie, maar ook die van vele andere in het geding te komen. 

Tussen wal en schip

Veel particulieren en (kleine) ondernemers vallen tussen wal en schip omdat zij geen recht hebben op gefinancierde rechtsbijstand vanuit de overheid. Vaak vanwege het (iets) te hoge inkomen en/of een koopwoning. Wij zijn van mening dat juist deze doelgroep met een modaal inkomen het net zo hard nodig heeft. Ondanks het hogere inkomen, hebben zij ook hogere vaste lasten. Zij krijgen geen toeslagen en hebben geen recht (meer) op een sociale huurwoning. De cijfers op papier zien er misschien gunstig uit, maar in de praktijk is dat werkelijk anders. 

SK-toevoeging

Uit onderzoek van diverse rechtsbijstandverzekeraars is gebleken dat ruim 25% van deze doelgroep geen juridische hulp inschakelt vanwege de hoge uurtarieven van vele advocaten en juristen. Hieruit blijkt dat het probleem nog erger is dan gedacht. Wij vinden dat niet alleen oneerlijk, maar ook onacceptabel!

Wij vinden dat deze doelgroep ook zonder angst voor hoge uurtarieven juridische hulp in moeten kunnen schakelen. Daarom heeft Steenbergen & Klooster Juristen de ‘SK-toevoeging’ in het leven geroepen.

Waar de overheid stopt met het verlenen van gefinancierde rechtsbijstand, gaan wij verder! 

Speciaal voor deze particulieren en (kleine) ondernemers bieden wij een extra service aan. Voor een eigen bijdrage van maximaal € 1.600,- inclusief btw* behandelen wij jouw zaak. De kosten van onze eigen toevoegingen worden gesplitst in buitengerechtelijk en gerechtelijke procedures. In bepaalde gevallen is het ook mogelijk om in termijnen te betalen. Heb je wel recht op gefinancierde rechtsbijstand? Ook dan kun je bij ons kantoor terecht!

*De noodzakelijke kosten van derden, bijvoorbeeld de griffierechten en deurwaarderskosten, vallen niet onder een toevoeging en zullen apart gefactureerd worden. 
toevoeging eigenbijdrage