Huurrecht

Het huurrecht

Dagelijks worden er verschillende huurovereenkomsten gesloten. In vele gevallen verloopt het contact tussen huurder en verhuurder zonder problemen en wordt de huurovereenkomst nageleefd. Toch worden huurders en verhuurders dagelijks aangesproken op hun verplichtingen uit de huurovereenkomst. Een huurovereenkomst is vormvrij. Dit houdt in dat de huurder en verhuurder zelf onderling afspraken mogen maken en de huurprijs door de verhuurder bepaald mag worden. Over deze bepalingen ontstaat vaak een huurconflict of geschil.
 
Juist deze bepalingen, de bijbehorende algemene voorwaarden en het huurrecht zelf, maakt het huurrecht vaak een complex rechtsgebied. In de wirwar van rechten en plichten is goede juridische hulp dan noodzakelijk. 
 

De meest voorkomen voorbeelden in het huurrecht zijn:

  • Vragen omtrent de beëindiging van een huurovereenkomst;
  • Overlastkwesties van huurders;
  • Het opstellen van huurovereenkomsten voor een winkelruimte, bedrijfsruimte of woonruimte;
  • Uitleg en controle van de huurovereenkomst;
  • Verhoging van de huurprijzen;
  • Rechten als onderhuurder;
  • Renovatiewerkzaamheden;
  • Gebreken aan de woning;
  • De indeplaatstselling.

Jurist huurrecht

Onze juristen kunnen u praktisch, snel en deskundig adviseren over uw vraagstukken en helpen u graag bij eventuele geschillen. Ook hulp nodig van een van onze juristen? Neem vrijblijvend contact op om uw kwestie voor te leggen aan een jurist. Het eerste intakegesprek (30 minuten) is geheel vrijblijvend.