Gestopt met opleiding en studiegeld terugvorderen

Gestopt met opleiding en studiegeld terugvorderen

Op het moment dat u als consument een thuisstudie volgt bij een opleidingsinstituut moet u uiteraard het bijbehorende studiegeld betalen. Mocht u als cursist besluiten om met de opleiding te stoppen dan geeft de opleider vaak aan dat u alsnog het studiegeld moet betalen. Maar klopt dit wel of kunt u uw studiegeld terugvorderen?

Opleiding via een (particuliere) opleidingsinstituut.

Jaarlijks beginnen vele Nederlanders een studie via een (particuliere) opleidingsinstituut. Als cursist gaat u een overeenkomst aan met het opleidingsinstituut. Hierdoor heeft u de verplichting om voor de opleiding te betalen. Als u als cursist met de studie wilt stoppen, dan geeft het opleidingsinstituut vaak aan dat de gehele studie of het studiejaar alsnog betaald moet worden. Zij verwijzen vaak naar de overeenkomst en bijbehorende algemene voorwaarden. Ondanks dat de cursist getopt is met de opleiding, betalen vele cursisten alsnog het studiegeld. Zonder te weten dat dit eigenlijk niet mag.

Hoge Raad en de betalingsverplichting

De Hoge Raad heeft namelijk in 2017 uitgesproken dit onredelijk te vinden. In deze zaak had de cursist namelijk maar drie maanden les had gehad van de opleider. De Hoge Raad sprak uit dat de cursist een overeenkomst van opdracht was aangegaan met de opleider. Tenzij anders overeengekomen, kan deze overeenkomst te allen tijde worden opgezegd. Hierdoor vervalt de betalingsverplichting ook.

Het enige wat u eventueel moet betalen zijn de redelijke kosten. De redelijke kosten bestaan uit de kosten voor de lessen die u al gevolgd heeft en het ontvangen lesmateriaal. Ook mag de opleider een redelijk bedrag vorderen voor de kosten die zij al gemaakt hebben omdat u bij de opleider stond ingeschreven. Wel dient de opleider te bewijzen dat zij deze kosten daadwerkelijk gemaakt hebben. De overige kosten mag de opleider dus niet in rekening brengen of dient de opleider terug te betalen.

Juridische procedure

Mocht u het studiegeld al betaald hebben, dan kunt u deze kosten tot vijf jaar na het sluiten van de overeenkomst terugvorderen. Mocht de opleider het geld niet willen terugbetalen dan kunt u zich tot ons kantoor wenden. Wij schrijven de opleider aan en proberen om tot een minnelijke oplossing te komen. Mocht het opleidingsinstituut niet mee willen werken, dan rest een procedure bij de rechtbank. De rechter beoordeeld op dat moment de algemene voorwaarden van het opleidingsinstituut. Mocht de rechter vinden dat de algemene voorwaarden te zwaar zijn, dan zal de rechter u in het gelijk stellen. Het opleidingsinstituut dient dan alsnog het studiegeld terug te betalen en vaak ook alle proceskosten.

Als de instelling al een deurwaarder heeft ingeschakeld of aanmaningsbrieven heeft verstuurd en u vindt dit onredelijk, dan kunt u besluiten de rekeningen niet te betalen. Het opleidingsinstituut moet dan zelf een procedure aanhangig maken bij de rechter en moet u een dagvaarding versturen. Wel raden wij altijd aan om eerst juridisch advies in te winnen, voordat u besluit het proces bij de rechter af te wachten.

Juridische hulp of advies nodig?

Heeft u hulp nodig bij het terugvorderen van uw studiegeld, dreigt de opleider met een juridische procedure of wilt u advies? Schroom niet om contact op te nemen met een van onze juristen. Wij staan u graag te woord!

Maak een afspraak

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *