Ontslag

Ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie

Ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie

Een verstoorde arbeidsrelatie kan een reden zijn voor ontslag, maar wanneer is er sprake van een verstoring en welke verplichtingen hebben de werkgever en werknemer? Wanneer is er sprake van een verstoorde arbeidsrelatie? Een verstoorde arbeidsrelatie kan alleen tot een ontslag leiden indien sprake is van een ernstige en duurzame verstoring. Een meningsverschil is niet …

Ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie Lees verder »

Ontslag wegens disfunctioneren

Werknemer ontslaan bij disfunctioneren

Als werkgever kan je de arbeidsovereenkomst met een werknemer beëindigen wegens disfunctioneren. Als een werknemer ontslag wegens disfunctioneren krijgt, dan is de werkgever van mening dat een werknemer niet voldoet en ongeschikt is voor zijn eigen functie. Wanneer en wat is disfunctioneren? Er is sprake van disfunctioneren op het moment dat de werkgever kan aantonen …

Werknemer ontslaan bij disfunctioneren Lees verder »

Collectief ontslag

Collectief ontslag

Als een grote groep werknemers ontslagen wordt om bedrijfseconomische redenen dan is er vaak sprake van een collectief ontslag. Er is sprake van dit ontslag als minimaal 20 werknemers binnen drie maanden hun ontslag krijgen. De werkgever kan dit ontslag via een aantal manieren regelen, namelijk via het UWV of met wederzijds goedvinden. Regels en …

Collectief ontslag Lees verder »

plichtsverzuim ambtenaar

Plichtsverzuim als ambtenaar

Plichtsverzuim Als ambtenaar heb je diverse verplichtingen, zowel op het werk als in je privéleven. Mocht je werkgever vinden dat je jezelf niet als goed ambtenaar hebt gedragen, dan kan de werkgever vinden dat er sprake is van plichtsverzuim. De werkgever stelt vervolgens een onderzoek in en kan eventueel een disciplinaire straf opleggen. Mocht je …

Plichtsverzuim als ambtenaar Lees verder »

Beëindigingsovereenkomst

Beëindigingsovereenkomst gekregen?

Wat is een beëindigingsovereenkomst? Een beëindigingsovereenkomst is een overeenkomst waarin de afspraken over een ontslag met wederzijds goedvinden worden vastgelegd. Als beide partijen het eens zijn met de beëindigingsovereenkomst dan wordt er ‘ontslag met wederzijds goedkeuring’ bereikt. Beëindigingsovereenkomst gekregen? Als je een beëindigingsovereenkomst, soms ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd, heeft gekregen dan is het belangrijk dat je …

Beëindigingsovereenkomst gekregen? Lees verder »

Transitievergoeding

Transitievergoeding bij ontslag

Wat is een transitievergoeding? Door de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) en de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zijn de ontslagregels versoepeld. Een transitievergoeding is de vergoeding waarop je volgens de wet recht op hebt als je ontslagen wordt na een dienstverband. De transitievergoeding vervangt de kantonrechtersformule die met ingang van 1 juli 2015 is …

Transitievergoeding bij ontslag Lees verder »

Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden Ontslag met wederzijds goedvinden is een ontslagvorm die tegenwoordig geregeld voorkomt. Wanneer een werkgever en werknemer gezamenlijk in overleg het dienstverband beëindigen, dan heet dit een ontslag met wederzijds goedvinden. Werknemer en werkgever zijn het dan met elkaar eens dat het de beste optie is om de arbeidsovereenkomst vroegtijdig te beëindigen. …

Ontslag met wederzijds goedvinden Lees verder »

ik word ontslagen

Ik word ontslagen

Help, ik word ontslagen. Wat nu? Dreig je ontslagen te worden? Dan zijn er regels in het arbeidsrecht waar de werkgever zich aan dient te houden. Ontslag krijgen kan namelijk niet zomaar. Als de werkgever een ontslagaanvraag wilt indienen dan gaat dit – als het om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid gaat – via het …

Ik word ontslagen Lees verder »

Vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst gekregen?

Een vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld als de werknemer en de werkgever het eens zijn over het ontslag van de werknemer. Dit is het zogenaamde ontslag met wederzijds goedvinden. In de vaststellingsovereenkomst leg je de gemaakte afspraken over het ontslag vast. Het is wettelijk verplicht om deze afspraken vast te leggen. Wij leggen uit waar je op …

Vaststellingsovereenkomst gekregen? Lees verder »