Bestuursrecht

Bibob toets

Bibob toets

De Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur oftewel de Wet Bibob bestaat sinds 2003. Vaak wordt er gesproken over een Bibob-toets of een Bibob-weigering, maar wat betekent dit eigenlijk en wat regelt de wet Bibob? Wat regelt de Wet Bibob Op het moment dat een vergunningsaanvraag of een aanvraag subsidie wordt ingediend dan mag …

Bibob toets Lees verder »

planschade

Planschade

Planschade is schade die ontstaat als een huis of stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan van de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als de gemeente besluit een snelweg aan te leggen vlakbij een woonwijk. Naast waardevermindering van onroerend goed, kan planschade ook voorkomen als je inkomstenderving hebt. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als een …

Planschade Lees verder »

Last onder dwangsom

Last onder dwangsom

De last onder dwangsom wordt in het bestuursrecht vaak opgelegd door een overheidsinstantie zoals de gemeente. Maar wat is een last onder dwangsom, wanneer mag deze opgelegd worden en kan je hier iets tegen doen? Wat is een last onder dwangsom? Overheidsinstanties kunnen een last onder dwangsom opleggen aan burgers en bedrijven. Dit doen zij …

Last onder dwangsom Lees verder »

vergunning afgewezen bezwaar beroep

Vergunning afgewezen

Als particulier en ondernemer kan je om verschillende redenen een vergunning aanvragen bij de gemeente. Zo kan je bijvoorbeeld een omgevingsvergunning aanvragen omdat je een dakkapel wilt plaatsen of heb je een horecavergunning nodig voor jouw bedrijf. Na de aanvraag heeft de gemeente twee opties, of zij wijzen de vergunning toe of ze wijzen deze …

Vergunning afgewezen Lees verder »

plichtsverzuim ambtenaar

Plichtsverzuim als ambtenaar

Plichtsverzuim Als ambtenaar heb je diverse verplichtingen, zowel op het werk als in je privéleven. Mocht je werkgever vinden dat je jezelf niet als goed ambtenaar hebt gedragen, dan kan de werkgever vinden dat er sprake is van plichtsverzuim. De werkgever stelt vervolgens een onderzoek in en kan eventueel een disciplinaire straf opleggen. Mocht je …

Plichtsverzuim als ambtenaar Lees verder »

VOG afgewezen

Afwijzing VOG

Eindelijk het verlossende telefoontje, je hebt een nieuwe baan! Alleen wil de werkgever dat je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvraagt. Geen probleem denk je en je vraagt vol goede moed de VOG aan bij de gemeente. In plaats van het krijgen van een VOG, ontvang je een bericht dat de VOG afgewezen is. Daar …

Afwijzing VOG Lees verder »