Arbeidsrecht

eenzijdig wijzigingsbeding

Eenzijdig wijzigingsbeding

Sommige werkgevers hebben een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Vaak staat er in de arbeidsovereenkomst een bepaling opgenomen zoals: “de werkgever is bevoegd om de opgenomen arbeidsvoorwaarden in deze arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen indien de werkgever hiervoor zwaarwichtige belangen heeft of indien deze wijzigingen redelijkerwijs van de werknemer geacht kunnen worden”. Maar betekend dit …

Eenzijdig wijzigingsbeding Lees verder »

Ondernemingsraad

Ondernemingsraad verplicht

Een ondernemingsraad is een medezeggenschapsorganen die de belangen van medewerkers binnen de organisatie vertegenwoordigen. Zij hebben inspraak in beslissingen van de organisatie. Maar wanneer is een ondernemingsraad verplicht en wat doet een ondernemingsraad? Ondernemingsraad verplicht De Wet op de ondernemingsraad geeft aan dat een onderneming een ondernemingsraad moet hebben als er meer dan 50 personen …

Ondernemingsraad verplicht Lees verder »

Vervaltermijnen arbeidsrecht

Vervaltermijnen in het arbeidsrecht

In het arbeidsrecht gelden bepaalde vervaltermijnen. Dit houdt in dat je rekening dient te houden met bepaalde termijnen en deadlines. Als je één dag te laat bent, betekend dit vaak dat je geen recht meer hebt op bepaalde rechten. Hieronder volgt dan ook een overzicht van de belangrijkste vervaltermijnen in het arbeidsrecht. Het ontslag op …

Vervaltermijnen in het arbeidsrecht Lees verder »

ontslag tijdens ziekte

Ontslag tijdens ziekte

Een werknemer die in de ziektewet zit heeft ontslagbescherming. Met andere woorden een zieke werknemer mag niet ontslagen worden. Maar geldt het altijd dat een werknemer geen ontslag tijdens ziekte mag krijgen? Of zijn er uitzonderingen waardoor een ontslag tijdens ziekte toch kan? Opzegverbod tijdens ziekte Tijdens de eerste twee jaar van ziekte geldt er …

Ontslag tijdens ziekte Lees verder »

opvolgen advies bedrijfsarts werkgever

Opvolgen advies bedrijfsarts

Op het moment dat een werknemer ziek is, hebben zowel de werkgever als de werknemer re-integratieverplichtingen. Als de werknemer weer (deels) aan het werk kan, zal dit vaak gebeuren in overleg met de bedrijfsarts en de leidinggevende. Toch komt het in de praktijk regelmatig voor dat het advies van de bedrijfsarts niet wordt opgevolgd door …

Opvolgen advies bedrijfsarts Lees verder »

Ontslag op staande voet per whatsapp

Ontslag op staande voet per whatsapp

Whatsapp wordt (bijna) door iedereen gebruikt en (bijna) iedereen wordt ermee wakker en gaat ermee naar bed. Ook op de werkvloer is Whatsapp niet meer weg te denken. Soms komt het dan ook voor dat een werknemer ontslag op staande voet krijgt per whatsapp. Een ontslag op staande voet heeft vergaande gevolgen voor een werknemer. …

Ontslag op staande voet per whatsapp Lees verder »

Zonder toestemming op vakantie en ontslag

Zonder toestemming op vakantie, ontslag op staande voet?

Als je werkt dan heb je recht op vakantiedagen en dus het recht om op vakantie te gaan. De werkgever mag een vakantieaanvraag alleen weigeren op het moment dat er een verstoring van de bedrijfsbelangen zal plaatsvinden. Vaak komt het echter voor dat een werknemer gewoon op vakantie mag en kan gaan. Toch komt het …

Zonder toestemming op vakantie, ontslag op staande voet? Lees verder »

Compensatieregeling transitievergoeding

Compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag

Vanaf 1 april 2020 hebben werkgevers recht op compensatie van de uitbetaalde transitievergoeding als zij besluiten de zieke werknemer na twee jaar te ontslaan. De werkgever kan onder bepaalde voorwaarden de uitbetaalde transitievergoeding terugvragen bij het UWV. Maar wat is de compensatieregeling, onder welke voorwaarden kan je deze terugvragen en hoeveel kan je terugkrijgen? Compensatieregeling …

Compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag Lees verder »

Werkgever betaalt loon niet

Werkgever betaalt loon niet, wat nu?

Als je werkt, dan heb je recht op loon. Dit staat beschreven in artikel 7:616 van het Burgerlijk Wetboek. Als de werkgever het loon niet uitbetaald kan jij als werknemer een loonvordering instellen. Dit doe je eerst bij de werkgever zelf, maar mocht de werkgever dan alsnog niet uitbetalen dan kan je een loonvordering instellen …

Werkgever betaalt loon niet, wat nu? Lees verder »