Arbeidsrecht

Wnra belangrijkste wijzigingen

Wnra – Wet Normalisering rechtspositie Ambtenaren

Op 1 januari 2020 verandert door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (kortweg Wnra) ook het ambtenarenrecht. Door de invoering van de Wnra zal voor een groot deel van de ambtenaren het “normale” arbeidsrecht gaan gelden. Het ambtenarenrecht zal hierdoor niet meer onder het bestuursrecht vallen. Voor welke ambtenaren geldt de Wnra De …

Wnra – Wet Normalisering rechtspositie Ambtenaren Lees verder »

wat is een concurrentiebeding

Concurrentiebeding

In veel arbeidsovereenkomsten staat een concurrentiebeding opgenomen. Maar wat is het concurrentiebeding, is deze altijd geldig en wat kan je eventueel tegen dit beding doen? Wat is een concurrentiebeding? Een concurrentiebeding is een afspraak in de arbeidsovereenkomst tussen een werknemer en een werkgever. Het beding beperkt de werknemer om na het einde van de arbeidsovereenkomst …

Concurrentiebeding Lees verder »

de proeftijd

De proeftijd

De proeftijd is een korte periode aan het begin van de nieuwe arbeidsovereenkomst en is bedoeld om kennis met elkaar te maken. De werkgever bekijkt of jij goed in het team en bij de functie past en jij bekijkt of je bij de organisatie wilt (blijven) werken. Duur van de proeftijd De Nederlandse wet geeft …

De proeftijd Lees verder »

instructierecht van de werkgever

Instructierecht van de werkgever

Als werkgever heb je een wettelijk instructierecht welke staat beschreven in artikel 7:660 BW. Maar wat is het instructierecht en mag de werkgever het instructierecht eenzijdig doorvoeren? Het instructierecht Volgens het wettelijke instructierecht moet de werknemer zich houden aan voorschriften van de werkgever. Deze voorschriften moeten wel gaan om het verrichten van arbeid of om …

Instructierecht van de werkgever Lees verder »

Deskundigheidsoordeel bij een loonvordering

Deskundigenoordeel bij een loonvordering

Als een werknemer in de ziektewet zit heeft de werknemer gedurende twee jaar recht op zijn salaris. Als de werknemer zich niet houdt aan zijn verplichtingen of aan het advies van de bedrijfsarts dan kan de werkgever het loon (tijdelijk) stopzetten. Mocht de werknemer dit onterecht vinden dan kan hij een loonvorderingsprocedure starten bij de …

Deskundigenoordeel bij een loonvordering Lees verder »

Ernstig en duurzaam verstoring van de arbeidsrelatie

Ernstig en duurzaam verstoring van de arbeidsrelatie

Een rechter neemt niet snel aan dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie die onherstelbaar beschadigd is. De rechter spreekt namelijk niet snel een ontslag uit wegens een verstoorde arbeidsrelatie. Als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst wel beëindigd, dan moet er sprake zijn van een ernstig en duurzaam verstoring van de arbeidsrelatie, maar wat is …

Ernstig en duurzaam verstoring van de arbeidsrelatie Lees verder »

Ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie

Ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie

Een verstoorde arbeidsrelatie kan een reden zijn voor ontslag, maar wanneer is er sprake van een verstoring en welke verplichtingen hebben de werkgever en werknemer? Wanneer is er sprake van een verstoorde arbeidsrelatie? Een verstoorde arbeidsrelatie kan alleen tot een ontslag leiden indien sprake is van een ernstige en duurzame verstoring. Een meningsverschil is niet …

Ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie Lees verder »

Ontslag wegens disfunctioneren

Werknemer ontslaan bij disfunctioneren

Als werkgever kan je de arbeidsovereenkomst met een werknemer beëindigen wegens disfunctioneren. Als een werknemer ontslag wegens disfunctioneren krijgt, dan is de werkgever van mening dat een werknemer niet voldoet en ongeschikt is voor zijn eigen functie. Wanneer en wat is disfunctioneren? Er is sprake van disfunctioneren op het moment dat de werkgever kan aantonen …

Werknemer ontslaan bij disfunctioneren Lees verder »

Wat is een sociaal plan

Sociaal plan

Ontslag om bedrijfseconomische redenen (reorganisatie) brengt veel verandering en onzekerheid voor de werknemers met zich mee. Om zoveel mogelijk duidelijkheid te geven wordt een sociaal plan opgesteld door de werkgever. In dit plan staan alle regelingen en afspraken beschreven over waarom een collectief ontslag wordt toegepast en hoe deze gevolgen worden opgevangen. Inhoud sociaal plan De werkgever …

Sociaal plan Lees verder »

Collectief ontslag

Collectief ontslag

Als een grote groep werknemers ontslagen wordt om bedrijfseconomische redenen dan is er vaak sprake van een collectief ontslag. Er is sprake van dit ontslag als minimaal 20 werknemers binnen drie maanden hun ontslag krijgen. De werkgever kan dit ontslag via een aantal manieren regelen, namelijk via het UWV of met wederzijds goedvinden. Regels en …

Collectief ontslag Lees verder »