eenzijdig wijzigingsbeding

Eenzijdig wijzigingsbeding

Sommige werkgevers hebben een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Vaak staat er in de arbeidsovereenkomst een bepaling opgenomen zoals: “de werkgever is bevoegd om de opgenomen arbeidsvoorwaarden in deze arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen indien de werkgever hiervoor zwaarwichtige belangen heeft of indien deze wijzigingen redelijkerwijs van de werknemer geacht kunnen worden”. Maar betekend dit …

Eenzijdig wijzigingsbeding Lees verder »

bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Een rechtspersoon (bijvoorbeeld een B.V., NV, of stichting) kan zelfstandig geen rechtshandelingen verrichten. Hierom worden rechtspersonen bestuurd door een bestuurder. Op het moment dat het bedrijf bijvoorbeeld schade lijdt of failliet gaat, kan een bestuurder ook privé aansprakelijk gesteld worden. Dit wordt bestuurdersaansprakelijkheid genoemd. Wat is bestuurdersaansprakelijkheid precies en wanneer kan een bestuurder privé aansprakelijk …

Bestuurdersaansprakelijkheid Lees verder »

Ondernemingsraad

Ondernemingsraad verplicht

Een ondernemingsraad is een medezeggenschapsorganen die de belangen van medewerkers binnen de organisatie vertegenwoordigen. Zij hebben inspraak in beslissingen van de organisatie. Maar wanneer is een ondernemingsraad verplicht en wat doet een ondernemingsraad? Ondernemingsraad verplicht De Wet op de ondernemingsraad geeft aan dat een onderneming een ondernemingsraad moet hebben als er meer dan 50 personen …

Ondernemingsraad verplicht Lees verder »

Vervaltermijnen arbeidsrecht

Vervaltermijnen in het arbeidsrecht

In het arbeidsrecht gelden bepaalde vervaltermijnen. Dit houdt in dat je rekening dient te houden met bepaalde termijnen en deadlines. Als je één dag te laat bent, betekend dit vaak dat je geen recht meer hebt op bepaalde rechten. Hieronder volgt dan ook een overzicht van de belangrijkste vervaltermijnen in het arbeidsrecht. Het ontslag op …

Vervaltermijnen in het arbeidsrecht Lees verder »

Vrije advocaatkeuze

Vrije advocaatkeuze

Op het moment dat je een rechtsbijstandverzekering hebt, heb je recht op bijstand bij een juridisch geschil. Soms kan het zijn dat een rechtsbijstandsverzekeraar de zaak uit handen geeft aan een jurist of advocaat. Maar wist je dat je dit recht ook zelf hebt. Hierdoor kan je zelf een jurist of advocaat inschakelen. Dit heet …

Vrije advocaatkeuze Lees verder »

SKM Juristen

SKM Juristen

Met ingang van januari 2020 zal Kim van der Meij toetreden als nieuwe  partner en bestuurder bij Steenbergen & Klooster Juristen. Kim van der Meij is al geruime tijd in dienst bij Steenbergen & Klooster Juristen en adviseert en procedeert op diverse terreinen. Daarnaast stelt zij contracten op een geeft ze diverse (juridische) trainingen. Naamswijziging …

SKM Juristen Lees verder »

gerechtelijke procedure

Gerechtelijke procedure

In sommige zaken kom je er met onderhandelingen niet uit, waardoor een van de partijen besluit om naar de rechter te stappen. In juridische woorden kunnen partijen in der minne geen oplossing vinden voor het conflict. Een van de partijen zal dan dagvaarden en een gerechtelijke procedure starten. Vele hebben de nodige vragen over een …

Gerechtelijke procedure Lees verder »

ontslag tijdens ziekte

Ontslag tijdens ziekte

Een werknemer die in de ziektewet zit heeft ontslagbescherming. Met andere woorden een zieke werknemer mag niet ontslagen worden. Maar geldt het altijd dat een werknemer geen ontslag tijdens ziekte mag krijgen? Of zijn er uitzonderingen waardoor een ontslag tijdens ziekte toch kan? Opzegverbod tijdens ziekte Tijdens de eerste twee jaar van ziekte geldt er …

Ontslag tijdens ziekte Lees verder »