Bestuursrecht

Juridisch advies bestuursrecht

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Bijna iedereen krijgt te maken met besluiten van de overheid waardoor u automatisch met het bestuursrecht te maken krijgt. Het bestuursrecht is een zeer breed en divers gebied, waar je als burger vaak snel moet reageren.

De meest voorkomende voorbeelden van het bestuursrecht zijn:

Indien u ambtenaar bent en in bezwaar of beroep wilt tegen een besluit van uw werkgever kan dit onder het bestuursrecht vallen. Ook dan kunnen wij u helpen en bijstaan. 

Bezwaar en beroep

De overheid is een machtig orgaan. Om de burger hiertegen te beschermen heeft de wetgever diverse rechtsmaatregelen bedacht. U kunt bijvoorbeeld denken aan het inzien van stukken, het vermelden van uw standpunt, het indienen van een zienswijze en natuurlijk het bezwaar en beroep. Omdat de overheid vaak snel wilt handelen zijn de termijnen binnen het bestuursrecht erg strikt en kort. Snel actie ondernemen en u laten bijstaan door een jurist is zeer belangrijk. U heeft namelijk voor het indienen van een bezwaar of beroep vaak maar 6 weken de tijd, en soms zelfs nog korter.

Voorlopige voorziening

Omdat de beslissingen van de overheid vaak ingrijpende gevolgen met zich meebrengt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen naast het ingestelde bezwaar en / of beroep. Als u een voorlopige voorziening aanvraagt verzoekt u de rechter om de beslissing van het bestuursorgaan nog niet op te leggen. Als de voorlopige voorziening wordt toegewezen mag de beslissing pas opgelegd worden op het moment dat het bezwaar of beroep wordt afgewezen.

Jurist bestuursrecht

In bestuursrechtelijke procedures kunt u zich door een jurist laten bijstaan, een advocaat is namelijk niet verplicht. Indien u het niet eens bent met een beslissing van een bestuursorgaan en u komt er zelf niet uit, dan kunnen de juristen van Steenbergen & Klooster Juristen u bijstaan in het gehele proces. Naast een gedegen kennis van het bestuursrecht hebben wij ook ruime ervaring met procederen bij de bestuursrechter. Wanneer u behoefte heeft aan juridisch advies of hulp in het bestuursrecht neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op!