Bestuursrecht

Professioneel, betrokken en toegankelijk

Altijd binnen 24 uur (op werkdagen) een reactie

Afspraken in de avond en op locatie ook mogelijk

Altijd goede dienstverlening & service

Wij werken ook met eigen bijdrage (toevoeging)

Juridisch advies bestuursrecht

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Bijna iedereen krijgt te maken met besluiten van de overheid waardoor je automatisch met het bestuursrecht te maken krijgt. Het bestuursrecht is een zeer breed en divers gebied, waar je als burger vaak snel moet reageren.

De meest voorkomende voorbeelden van het bestuursrecht zijn:

Indien je als ambtenaar werkzaam bent en in bezwaar of beroep wilt tegen een besluit van je werkgever kan dit onder het bestuursrecht (ambtenarenrecht) vallen. Ook dan kunnen wij je helpen en bijstaan.

Bezwaar en beroep

De overheid is een machtig orgaan. Om de burger hiertegen te beschermen heeft de wetgever diverse rechtsmaatregelen bedacht. Denk aan het inzien van stukken, het vermelden van je standpunt, het indienen van een zienswijze en natuurlijk het bezwaar en beroep. Omdat de overheid vaak snel wil handelen zijn de termijnen binnen het bestuursrecht erg strikt en kort. Snel actie ondernemen en je laten bijstaan door een jurist is zeer belangrijk. Je hebt namelijk voor het indienen van een bezwaar of beroep vaak maar zes weken de tijd, en soms zelfs nog korter.

Voorlopige voorziening

Omdat de beslissingen van de overheid vaak ingrijpende gevolgen met zich meebrengt kan je een voorlopige voorziening aanvragen naast het ingestelde bezwaar en / of beroep. Als je een voorlopige voorziening aanvraagt verzoek je de rechter om de beslissing van het bestuursorgaan nog niet op te leggen. Als de voorlopige voorziening wordt toegewezen mag de beslissing pas opgelegd worden op het moment dat het bezwaar of beroep wordt afgewezen.

Jurist bestuursrecht

In bestuursrechtelijke procedures kan je jezelf door een jurist laten bijstaan. Een advocaat is namelijk niet verplicht. Indien je het niet eens bent met een beslissing van een bestuursorgaan en je komt er zelf niet uit, dan staan de juristen van Steenbergen & Klooster Juristen je bij in het gehele proces. Naast een gedegen kennis van het bestuursrecht hebben wij ook ruime ervaring met procederen bij de bestuursrechter.